Dziś jest środa 19 stycznia 2022, imieniny: Henryka i Mariusza

23.08.2021 r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI – GRUPA „PSZCZÓŁKI”

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 25.08.2021  o godz. 15:30. Spotkanie będzie zorganizowane na holu obok świetlicy szkolnej (wejście od boiska sportowego) . PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE REŻIMU SANITARNEGO!

Wychowawca Ewelina Swat

Wyprawka do przedszkola - Punkt Przedszkolny w Warnicach - na rok szkolny 2021/2022:

1. Grupa "Pszczółki" (plik PDF)

 


18.05.2021 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 do Punktów Przedszkolnych działających na terenie Gminy Warnice - Kandydaci przyjęci, którzy złożyli oświadczenie woli (z podziałem na grupy)

Do pobrania: Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (plik PDF)


30.04.2021 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Punktów Przedszkolnych działających na terenie Gminy Warnice:

Kandydaci zakwalifikowani - Punkt Przedszkolny w Starym Przylepie.
Kandydaci niezakwalifikowani ze względu na brak wolnych miejsc w Punktach Przedszkolnych mieszczących się w Warnicach i Starym Przylepie.

Do pobrania: Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (plik PDF)


29.03.2021 r.

1. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 (plik PDF)


19.03.2021 r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 do Punktów Przedszkolnych działających na terenie Gminy Warnice oraz do Oddziałów Przedszkolnych (zerówki).


1. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 do Punktów Przedszkolnych działających na terenie Gminy Warnice (plik PDF).
2. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 do Oddziałów Przedszkolnych (zerówki) przy szkole obwodowej (plik PDF).


09.03.2021 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych ("zerówek") oraz klasy pierwszej do pobrania poniżej:

1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Punktów Przedszkolnych działających na terenie Gminy Warnice (plik PDF)

2. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych „ zerówki ” przy szkole obwodowej na rok szkolny 2021/2022 (plik PDF)

3. Lista kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach wraz z filią w Starym Przylepie w roku szkolny 2021/2022 (plik PDF)


27.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach informuje:

 

1.  Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci  uczęszczających w 2020 r./2021 r. do danego punktu/ oddziału przedszkolnego w SP w Warnicach lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć

Deklarację pozostania dziecka w punkcie przedszkolnym ”   

w terminie od 2 lutego 2021 r. do  11 lutego 2021 r. w sekretariatach szkół lub u nauczyciela

Punktu Przedszkolnego.

 

2. Rekrutacja do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego „0”

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego „0” w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do punktu/oddziału przedszkolnego „0” wraz z aktem urodzenia (ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 12 lutego 2021r. do 26 lutego 2021r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

12 lutego

26 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 9 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 marca

18 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

do 21 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

1 kwietnia

19 kwietnia

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 30 kwietnia

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 maja

14 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

 do 18 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

       

 

3. Rekrutacja do klas I

 

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klas I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do klas I wraz z aktem urodzenia (ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 2 lutego 2021r. do 26 lutego 2021r.  w sekretariacie szkół.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

2 lutego

26 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klasy I

 do 9 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 marca

26 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

do 31 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas I

19 kwietnia

30 kwietnia

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klas I

 do 10 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 maja

21 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Klasy I

 do 24 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Warnice z dnia 26 stycznia2021 r.

Istnieje możliwość przyjęcia dziecka spoza gminy Warnice pod warunkiem, że po przyjęciu miejscowych dzieci pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktów/Oddziałów Przedszkolnych „0” i klas I wraz z pozostałymi oświadczeniami można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz  w filii w Starym  Przylepie.

 

Pliki do pobrania:

1. Deklaracja kontynuacji oddziału przedszkolnego "0" - (plik Word) lub (plik PDF)

2. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego - (plik Word) lub (plik PDF)

3. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (zerówka) - (plik Word) lub (plik PDF)

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Starym Przylepie lub Warnicach - (plik Word) lub (plik PDF)

5. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - (plik Word) lub (plik PDF)


28.08.2020 r.

1. Wytyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w okresie pandemii obowiązujące od 1.09.2020 r. (plik PDF)

2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Gminnych Punktach Przedszkolnych w Starym Przylepie i Warnicach (plik PDF)

 


 

Kontakt:

SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Warnice 30
74-201 Warnice
tel. 91 561 28 60