Dziś jest sobota 27 lutego 2021, imieniny: Gabriela i Anastazji

bezpiecznie zdrowo bezgotówkowo

Od 27 stycznia  ZUS prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.  Celem kampanii jest promowanie wśród świadczeniobiorców informacji na temat korzyści, jakie – przede wszystkim w obecnej sytuacji związanej z pandemią - przynosi wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

Ponadto ważnym celem kampanii jest także przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

Grupą docelową działań mają być:

  • emeryci i renciści, którzy nie posiadają konta w banku i pobierają świadczenia w formie gotówkowej,
  • emeryci i renciści, którzy posiadają konto w banku, ale nie wykorzystują konta do wypłaty świadczeń,
  • osoby, które aktualnie przechodzą na emeryturę/rentę, posiadają rachunek bankowy, na który otrzymywali pensję, ale wybierają gotówkową formę pobierania świadczeń),
  • osoby aktywne zawodowo, które mimo posiadania konta, decydują się na gotówkową wypłatę świadczeń (np. zasiłków).

Więcej informacji na Stronie: www.zus.pl