Dzisiaj jest Czwartek, 17 stycznia 2019 r. Imieniny: Antoniego i Rościsława
 

kliknij aby powiekszyc

Aktualnosci:

KONTROLA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
08 lipiec 2010 r., 12:51

K O M U N I K A T

WÓJT GMINY WARNICE
ZAWIADAMIAże w okresie pomiędzy 19.07.2010 r. a 31.07.2010 r. na terenie miejscowości Warnice odbędzie się kontrola co do spełnienia obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Osoby, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej zobowiązane są do przygotowania kwitów potwierdzających odbiór odpadów płynnych przez firmę PPK Pyrzyce za okres 6 miesięcy.
Właściciele nieruchomości oraz najemcy/lokatorzy zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Kto nie wykonuje obowiązków określonych powyżej podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001r. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.).


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Uchwała Nr XXXII/161/2006 Rady Gminy w Warnicach z dnia 23 luty 2006 w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice”


Wójt Gminy
Ireneusz Szymański


BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4673437

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia