Dziś jest wtorek 07 grudnia 2021, imieniny: Marcina i Ambrożego

29 marca 2019 r. w sali USC Urzędu Gminy Warnice odbyło się spotkanie z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyli zarówno ustępujący sołtysi jak i nowo wybrani. Wójt Gminy Alina Werstak wręczyła sołtysom zaświadczenia o wyborze, a także wspólnie z Zastępcą Wójta Stanisławem Wudarczykiem serdecznie podziękowała ustępującym sołtysom za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej. Spotkanie poświęcone było także omówieniu spraw bieżących, w tym m.in. spraw dotyczących:

- funduszu sołeckiego,
- pobierania opłat cmentarnych, itp.

Sołtysi kadencji 2019-2023
1. Ilona Łuszczyńska – sołectwo Barnim,
2. Maria Rożuk – sołectwo Cieszysław,
3. Iwona Pakuła – sołectwo Dębica,
4. Małgorzata Brząkała – sołectwo Grędziec,
5. Emilia Werstak – sołectwo Kłęby,
6. Agata Romaniuk – sołectwo Nowy Przylep,
7. Ewa Czawłytko – sołectwo Obryta,
8. Anna Piątkowska – sołectwo Reńsko,
9. Zbigniew Tyczkowski – sołectwo Stary Przylep,
10. Teresa Suliga – sołectwo Warnice,
11. Jolanta Dobrychłop – sołectwo Warnice Przysiółek,
12. Waldemar Kienig – sołectwo Wierzbno,
13. Julia Laps – sołectwo Wójcin,
14. Urszula Sroka – sołectwo Zaborsko.

Ustępujący sołtysi:
1. Natalia Siatkowska – sołectwo Barnim,
2. Tomasz Wochner – sołectwo Cieszysław,
3. Edward Owczarek – sołectwo Reńsko,
4. Ewa Gamułkiewicz – sołectwo Stary Przylep,
5. Agnieszka Gonerka – sołectwo Warnice Przysiółek,
6. Aneta Wiśniewska – sołectwo Wierzbno,
7. Magdalena Jończyk – sołectwo Wójcin,
8. Sławomir Śpiewak – sołectwo Zaborsko.

Ponieważ w bieżącym roku obchodzony 11 marca Dzień Sołtysa przypadł w trakcie przeprowadzanych wyborów sołtysów i rad sołeckich, z małym opóźnieniem w nawiązaniu do Dnia Sołtysa Wójt Alina Werstak wręczyła wszystkim zebranym upominki.