Dziś jest sobota 18 września 2021, imieniny: Ireny i Józefa

logo i źródło dofinansowania

W A R S Z T A T Y

„Wspólnie dbamy o park dworski - warsztaty ekologiczne z nasadzeń i pielęgnacji roślin  w m. Warnice, gm. Warnice,”  

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "KŁĘBOWIANKI" W KŁĘBACH w partnerstwie z Gminą Warnice w ramach projektu GRANTOWEGO pt. „Wspólnie dbamy o Park Dworski - warsztaty ekologiczne z nasadzeń i pielęgnacji roślin w m. Warnice, gm. Warnice.” będzie organizowało warsztaty dla mieszkańców z Gminy Warnice:

 

  • 24 września 2021 r., teren parku dworskiego w m. Warnice, gm. Warnice, rozpoczęcie o godz. 10:00.

 

Zapisy na poszczególne warsztaty prowadzi:

Pani Agata Bieniek – tel. kontaktowy  91 561 28 90 wew. 31      

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (15 osób) decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z grup defaworyzowanych tj.  do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia, a w drugiej kolejności osoby według zgłoszeń.