Dziś jest środa 19 stycznia 2022, imieniny: Henryka i Mariusza

WAKACJE Z FOLKLOREM W WIERZBNIE

04 lip 2019

30 czerwca 2019 r. na plaży w Wierzbnie odbyły się „Wakacje z folklorem”, będące imprezą promującą występy zespołów ludowych. Impreza rozpoczęła się przemówieniem Wójta Gminy Warnice Aliny Werstak, która przywitała zgromadzonych gości oraz podziękowała radzie sołeckiej Wierzbna oraz wszystkim osobom, które pomogły przy organizacji imprezy. Gości przywitał również sołtys Wierzbna Waldemar Kienig.

czytaj więcej

NOWE WZORY FORMULARZY PODATKOWYCH

02 lip 2019

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe formularze: Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacji o gruntach, Informacji o lasach, Deklaracji na podatek rolny, Deklaracji na podatek leśny oraz załączników, które zostały określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104) ...

czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - KS PYRZYCE +

02 lip 2019

Z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończyła się realizacja projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego „KS Pyrzyce +”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

czytaj więcej